Алматы қ.
Мақұлбаев Бауыржан Есенгелдіұлы
Құқық қорғау органдары саласында үлкен тәжірибесі бар кәсіби заңгер
+77012226555 makulbayev.b@adildik.kz

Сералиев Бауыржан 

Кудиретович

Эксперт

Султанов Улан 

Битаханович

Аудитор